КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених

 

 

Метою діяльності Наукового товариства  студентів, аспірантів та молодих вчених КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" є створення сприятливих умов для науково-дослідної та інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та молодих вчених Академії.

 

Завдання Наукового товариства:

 • Розвиток серед здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та науково-педагогічних працівників Академії наукових комунікацій.
 • Сприяння розвитку особистісних і професійних якостей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та молодих вчених Академії.
 • Стимулювання створення творчих колективів здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та молодих вчених Академії у процесі реалізації науково-дослідних інтересів у галузі освіти та педагогіки.

 

Функції Наукового товариства:

 • комунікативна – створення комунікативного поля для спілкування здобувачів вищої освіти та вчених;
 • інформаційна – забезпечення висвітлення актуальної освітньої та науково-дослідної інформації;
 • організаційна – організаційний супровід наукових ініціатив, проєктів, науково-дослідних колективів;
 • просвітницька – популяризація науково-дослідної роботи як можливої кар’єри та професії.

 

Напрямки діяльності Наукового товариства:

 • співпраця з кафедрами та іншими структурними підрозділами Академії з питань організації науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та молодих вчених;
 • організація участі здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та молодих вчених Академії в академічних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках, семінарах, конкурсах та інших заходах;
 • проведення щорічної регіональної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми педагогічної науки в ХХІ столітті»;
 • організація відкритих лекцій та наукових читань вчених, громадських діячів, проведення культурних заходів для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та молодих вчених Академії;
 • сприяння участі здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня та молодих вчених Академії в освітніх та наукових грантових програмах, програмах академічної мобільності та наукових стажуваннях;
 • співробітництво зі Студентським парламентом Академії, Радою молодих вчених при Одеській обласній адміністрації, Радою молодих вчених при МОНУ та зі студентськими науковими товариствами інших закладів вищої освіти;
 • налагодження співпраці з освітніми та науково-дослідними установами, громадськими та державними організаціями України та інших країн для виконання поставлених завдань;
 • ведення WEB-сторінки Наукового товариства на сайті Академії.

 

 

ГОЛОВА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

 

МАРІЯ ГРИНЬОВА

здобувачка наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (поза аспірантурою)

 

СЕКРЕТАР НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

НАТАЛІЯ КРАВЕЦЬ

здобувачка наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" (поза аспірантурою)

 

ПРЕДСТАВНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА У РАДІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПРИ ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

КАТЕРИНА ТОРКІНА

аспірантка КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"

 

 


Новини


2 лип. 2024
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Щур Вікторії Андріївни за темою: «Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі».

2 лип. 2024
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертаційного дослідження Солнцевої Олени Анатоліївни за темою: «Виховання соціальної зрілості старшокласників в інклюзивному освітньому середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

28 черв. 2024
ПЕРШИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
28 червня 2024 року, в День Конституції України, у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» вперше відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Всі новини