КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПЕРШИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

28 черв. 2024
28 червня 2024 року, в День Конституції України, у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» вперше відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

28 червня 2024 року, в День Конституції України, у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» вперше відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

В цей день відбувся захист дисертаційного дослідження Гриньової Марії Василівни за темою: «Виховання лідерських якостей учнів основної школи в процесі е-партисипативного проєктування» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Кваліфікаційна робота виконана під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» Ягоднікової Вікторії Вікторівни.

Захист дисертаційного дослідження було проведено на засіданні Разової спеціалізованої вченої ради у такому складі: Голова ради – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; офіційні опоненти: Канішевська Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України; Сопівник Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України; рецензенти: Рищак Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; Стрельбицька Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Відповідальний секретар Разової спеціалізованої вченої ради – Балашенко Інна Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Захист відбувся у дистанційному форматі на платформі Zoom з одночасною трансляцією на YouTube каналі.

У ході засідання члени Разової спеціалізованої вченої ради відзначили актуальність теми дослідження, належний теоретико-методологічний рівень, аргументованість і вірогідність отриманих результатів, висновків, методичних рекомендацій, відповідний рівень наукової новизни, теоретичне і практичне значення, високу культуру узагальнення дослідницьких матеріалів та оформлення рукопису дисертації здобувачки. У виступах та у проєкті рішення засідання було зазначено, що дисертаційна робота Гриньової Марії Василівни «Виховання лідерських якостей учнів основної школи у процесі е-партисипативного проєктування» є завершеним, самостійним дослідженням, яке має наукову новизну, теоретичне і практичне значення для педагогічної науки й практики. Дисертаційна робота Гриньової Марії Василівни містить нові, раніше не захищені положення, теоретичні та емпіричні результати дослідження, спрямовані на успішне розв’язання запланованих завдань.

Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів Разової спеціалізованої вченої ради, які одноголосно підтримали рішення про присудження Гриньовій М.В. наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Перший захист дисертації у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся на високому рівні. Бажаємо наступним здобувачам наукового ступеня успішних захистів!

Новини


2 лип. 2024
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Щур Вікторії Андріївни за темою: «Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі».

2 лип. 2024
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертаційного дослідження Солнцевої Олени Анатоліївни за темою: «Виховання соціальної зрілості старшокласників в інклюзивному освітньому середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

28 черв. 2024
ПЕРШИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
28 червня 2024 року, в День Конституції України, у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» вперше відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Всі новини