КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

2 лип. 2024
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Щур Вікторії Андріївни за темою: «Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі».

2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Щур Вікторії Андріївни за темою: «Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі».

Кваліфікаційна робота виконана під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», Кравчук Оксани Володимирівни.

Захист дисертаційного дослідження проведено на засіданні Разової спеціалізованої вченої ради у такому складі: Голова ради – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; офіційні опоненти: Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Княжева Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»; Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки; рецензент: Кузнєцова Неля Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Відповідальний секретар Разової спеціалізованої вченої ради – Балашенко Інна Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Захист відбувся у дистанційному форматі на платформі Zoom з одночасною трансляцією на YouTube каналі.

У ході засідання члени Разової спеціалізованої вченої ради відзначили авторську позицію щодо виокремлення педагогічних умов формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі: врахування мотивів та застосування зовнішніх стимулів у формуванні методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів; оновлення змісту теоретичної підготовки майбутніх учителів початкових класів у процесі формування методичної компетентності; удосконалення системи практик майбутніх учителів початкових класів у контексті формування методичної компетентності; сприяння розвитку професійної рефлексії та здатності майбутніх учителів початкових класів до її ефективного застосування.  У виступах та у проєкті рішення засідання було зазначено, що дисертаційна робота Щур Вікторії Андріївни «Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі» є завершеним, самостійним дослідженням, яке має наукову новизну, теоретичне і практичне значення для педагогічної науки й практики. Дисертаційна робота Щур Вікторії Андріївни містить нові, раніше не захищені положення, теоретичні та емпіричні результати дослідження, спрямовані на успішне розв’язання запланованих завдань.

Дисертаційна робота отримала позитивні відгуки членів Разової спеціалізованої вченої ради, які одноголосно підтримали рішення про присудження Щур В. А. наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Захист дисертації у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся на високому рівні. Дякуємо членам та усім причетним до організації проведення засідання Разової спеціалізованої вченої ради і бажаємо наступним здобувачам наукового ступеня успішних захистів!

 

 

Новини


2 лип. 2024
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Щур Вікторії Андріївни за темою: «Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі».

2 лип. 2024
ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
2 липня 2024 року у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбувся захист дисертаційного дослідження Солнцевої Олени Анатоліївни за темою: «Виховання соціальної зрілості старшокласників в інклюзивному освітньому середовищі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

28 черв. 2024
ПЕРШИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
28 червня 2024 року, в День Конституції України, у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» вперше відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Всі новини